Kan man täckodla i GreenStalk odlingstorn?

Kan du/bör du täckodla i en GreenStalk? Ja, och ja.

Att undvika bar jord är lika fördelaktigt när man odlar i en GreenStalk som någon annanstans. Täckodling hjälper jorden att behålla fukten och undvika den hårda skorpan som kan bildas under varma torra dagar. Den hjälper till att minimera ogräs och ger ett visst skydd mot temperatursvängningar.

Det finns många alternativ till täckmaterial - gräsklipp, strimlade löv, träull, papper, sågspån, kompost för att nämna några. Det får gärna vara ett luftigt lager. Observera att träigt material som bark och barr inte bör användas i en grönsaksodling, eftersom de tar kväve ifrån jorden.

Täckmaterialet tillsätts oftast först när vädret blivit något varmare, eftersom det tenderar att kyla jorden - och det är det sista vi vill tidigt på våren!

Det är lämpligt att låta eventuella direktsådda frön gro och växa till sig lite innan du lägger på täckmaterialet. Visat nedan, hade det nyligen såtts morötter och bönor och efter några veckor för att morötterna ska komma upp och gallras vid behov, var det dags för täckodlingen. Vi har den minsta av gräsmattor som skulle ta en hel sommar för att ge tillräckligt med gräsklipp för ett torn, så jag gillar att använda träull som täckmaterial.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar