Hur vattnar jag min GreenStalk Vertical Planter?

Hur funkar GreenStalk bevattningssystem?

Uppe på toppen av odlingstornet sitter vattenreservoaren. Tillsätt vatten i behållaren, inte i mittenhålet. Linjerna i sidorna ger dig en ungefärlig uppfattning om hur mycket du ska fylla, baserat på hur många planteringsnivåer du har - till exempel upp till den övre raden för ett torn med 5 Original eller 7 Leaf planters med storvuxna plantor, mindre för ett torn med färre nivåer eller småplantor.

drawing of water flow in a greenstalk vertical planter

Vattnet kommer nu att fördela sig själv i varje våningsplan, på två sätt:

  • genom det stora mitthålet, där den successivt fyller varje grå vattenfördelare mellan nivåerna - som i sin tur vattnar rötterna på nivån under.
  • genom de sex små hålen i botten av vattenreservoaren och varje odlingsplan, vilket ger droppbevattning till mellandelen av varje ficka på nivån under.

 Överskottsvatten kommer att rinna ut ur botten av tornet; om inget vatten rinner ut var bevattningen otillräcklig och du måste fylla på med mer vatten i reservoaren.

Jord som var väldigt torr före vattning absorberar inte vatten särskilt väl, och kan göra att mycket av vattnet rinner rakt igenom utan att jorden faktiskt blötläggs. Om du vet att jorden var väldigt torr, eller har precis planterat din GreenStalk och urnjorden inte redan var fuktig vid fyllningen, vänta 30 minuter och upprepa proceduren ovan.

Tänk på att nysådd kräver mindre vatten och vissa vuxna växter kräver mer.

Vid nysådd och nyplanterade småplantor rekommenderar vi att endast stödvattna varje planteringsficka för sig efter behov, fram tills att fröerna har grott och plantorna har växt till sig något och utvecklat rötter som kan ta för sig.

Har du några plantor som är mer vattenkrävande än andra i samma torn, ge dessa extra vatten manuellt hellre än att övervattna hela tornet och riskera dränka de andra.

När dina plantor blivit stora, behöver du förmodligen fortsätta vattna från reservoaren även i regnväder! Detta därför att bladverket på större plantor hindrar regnvattnet från att komma åt odlingsfickorna, och inte ens ett utdraget regnväder kommer att fylla reservoaren tillräckligt för att det ska rinna ner i mitthålet i den mängd som krävs för att fylla vattenfördelarna till mellannivåerna. Känner du att den översta nivån är för blöt av regnet men vill vattna nivåerna under, kan du vattna rakt ner i mitthålet för att fylla vattenfördelarna till de nedre nivåerna.